• Badge

    Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

  • Arbeid i høyden K073

  • Stillas brukerkurs K180

  • Koronavirus - Informasjon og råd K183

  • Søvn, hvile og helse (Fatigue Management) FMI001

  • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

  • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

  • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

  • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001